Pages

Subscribe:

20 Ogos, 2009

IF YOU "S.P.O.T." A SCAM, DO THE "L.I.S.T."

Isu Semasa: Skim Cepat Kaya
::Kandungan::

[Apakah Skim Cepat Kaya?]::
[Bagaimanakah untuk mengesan Skim Cepat Kaya?]
[Bagaimanakah untuk melindungi diri daripada terjebak dengan skim seperti ini?]
[Apakah yang perlu anda lakukan sekiranya terjebak di dalam skim seperti ini?]
[Skim Cepat Kaya melibatkan koperasi]
[Artikel berkaitan Skim Cepat Kaya: "If You S.P.O.T. a scam, Do the L.I.S.T."]

1.1 Apakah Skim Cepat Kaya?Satu pelan yang lazimnya menawarkan kadar pulangan yang tinggi atau tidak realistik bagi jumlah pelaburan yang kecil dan pada masa yang sama menjanjikan pelaburan tersebut adalah mudah dan bebas daripada sebarang risiko.
Skim "Cepat Kaya" yang berikut adalah dilarang di bawah undang-undang yang dikuat kuasakan oleh Bank Negara Malaysia:

a. Aktiviti pengambilan deposit secara haram
Aktiviti pengambilan deposit secara haram adalah suatu perbuatan menerima, mengambil, atau menyetujuterima deposit (wang, logam berharga, batu berharga, apa-apa artikel lain dan sebagainya) daripada orang awam atau pelabur, yang menjanjikan pembayaran semula deposit tersebut biasanya dengan faedah atau pulangan atau dengan sebarang balasan yang berupa wang atau nilaian wang, tanpa mempunyai satu lesen yang sah di bawah Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989.
b. Urus niaga mata wang asing haram
Perbuatan yang berikut tergolong kepada urus niaga mata wang asing haram:
• Membeli atau menjual mata wang asing di antara dua orang dan tiada seorang daripada mereka adalah seorang peniaga yang diberi kuasa melainkan jika orang itu telah mendapatkan kebenaran daripada Pengawal Pertukaran Wang Asing di bawah Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 (AKPW).
• Membeli atau menjual mata wang asing oleh seorang pemastautin yang bukan seorang peniaga yang diberi kuasa dengan seorang di luar Malaysia melainkan jika orang itu telah mendapat kebenaran Pengawal Pertukaran Wang Asing di bawah AKPW.

AMARAN!
Skim Pelaburan Melalui Internet
Orang awam diingatkan supaya berhati-hati dengan skim pelaburan yang dipromosikan melalui internet. Sesetengah syarikat dan laman web yang menawarkan skim pelaburan melalui internet tidak dilesenkan atau diberi kuasa oleh Bank Negara Malaysia untuk mengambil deposit atau membuat urus niaga mata wang asing. Aktiviti sedemikian biasanya menawarkan pulangan pelaburan yang menarik atau peluang pelaburan yang membabitkan kadar pulangan yang tidak realistik dan tanpa risiko atau berisiko rendah.
Pelabur adalah diingatkan supaya membuat deposit hanya dengan institusi yang berlesen atau menjalankan urus niaga mata wang asing dengan institusi yang diberi kuasa oleh Bank Negara Malaysia agar mereka boleh mendapat perlindungan yang sepatutnya. Pengendali tidak berlesen boleh berhenti menjalankan perniagaan mereka yang menyebabkan pelabur-pelabur tidak mempunyai apa-apa cara untuk mendapatkan semula wang pelaburan mereka atau membuat tuntutan terhadap mana-mana orang yang terbabit dengan skim tersebut.

1.2 Bagaimanakah untuk mengesan Skim Cepat Kaya?
1.2.1 Skim pengambilan deposit secara haram
• Orang berkenaan (individu, syarikat atau organisasi) menerima, mengambil atau menyetujuterima deposit daripada orang awam tidak mempunyai lesen di bawah seksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989;

• Orang tersebut berjanji untuk membayar semula deposit dengan atau tanpa faedah atau pulangan (faedah atau pulangan pelaburan dijanjikan untuk dibayar dalam suatu tempoh masa dan dalam bentuk wang atau nilaian wang, sebagainya); dan
• Orang tersebut berjanji untuk membayar semula deposit pokok apabila pembayaran balik dituntut atau pada suatu masa atau mengikut hal keadaan yang dipersetujui oleh atau bagi pihak orang yang membuat bayaran itu dan orang yang menerimanya, dengan apa-apa balasan berupa wang atau nilaian wang (pembayaran pelaburan pokok adakalanya dimasukkan sekali dalam faedah atau pulangan tetap yang dijanjikan).

AMARAN!
Untuk Pelabur
• Aktiviti pengambilan deposit secara haram selalunya berselindung dengan pelbagai cara untuk menipu orang awam menjadi mangsa skim pelaburan haram, antaranya, melalui tawaran pemberian emas dan barang berharga yang lain sebagai sebahagian daripada pulangan yang dijanjikan. Selain itu, orang ramai juga disogok dengan dakwaan bahawa deposit itu diterima sebagai pinjaman kepada syarikat.
• Aktiviti pengambilan deposit secara haram seringkali digambarkan mampu memberi kadar faedah atau pulangan yang tinggi atau tidak realistik dalam suatu masa yang singkat berbanding dengan institusi-institusi berlesen yang lain. Bagaimanapun, skim-skim seperti ini tidak boleh bertahan lama;
• Jangka hayat skim-skim seperti ini bergantung kepada penyertaan pelabur baru di mana dana pelaburan yang diterima akan digunakan untuk pembayaran dividen kepada pelabur lama. Sekiranya syarikat pengendali gagal mendapatkan pelabur baru, skim ini akan gagal kerana ketiadaan sumbangan dana dari pelabur baru.
• Pada permulaannya, pelabur-pelabur awal akan dibayar pulangan pelaburan seperti yang dijanjikan. Bagaimanapun, akhirnya pengendali akan melarikan diri dengan wang deposit yang dipungut apabila pengendali mendapati skim akan mengalami kegagalan yang akhirnya menjadikan pelabur rugi.


1.2.2 Skim urus niaga mata wang asing haram
Urus niaga mata wang asing dengan seseorang, selain daripada seorang yang diberi kuasa, yang tidak mendapat kebenaran oleh Pengawal Pertukaran Wang Asing di bawah AKPW sering:
• Menawarkan kepada pelabur atau orang awam peluang untuk berurus niaga mata wang asing dengan syarikat induk (yang kononnya mempunyai lesen sah untuk berurus niaga mata wang asing di luar negara);

• Memudahkan urus niaga mata wang asing dengan menyediakan akses kepada laman web syarikat induk dan kemudahan urus niaga melalui internet;

• Menggaji lepasan siswazah sebagai eksekutif pemasaran dan mempengaruhi mereka supaya membuat ahli keluarga mereka membuat pelaburan;

• Mengarahkan pelabur-pelabur untuk mendeposit wang pelaburan sama ada ke dalam akaun bank syarikat induk atau akaun bank pihak ketiga; dan

• Mempengaruhi pelabur-pelabur untuk menambah jumlah pelaburan ("panggilan margin") atau menghadapi risiko kehilangan pelaburan mereka.

AMARAN!
Untuk Pelabur
Pengendali skim mata wang asing haram akan cuba menyakinkan bakal-bakal pelabur dengan strategi pasaran yang menjanjikan pulangan segera dan tinggi:-
• Melalui penampilan imej yang profesional dan bereputasi dengan barisan pekerja yang berpakaian segak, keadaan pejabat yang bercirikan teknologi tinggi dan kemudahan IT yang terkini yang memudahkan pelabur-pelabur untuk mengendalikan akaun-akaun mereka melalui internet;
• Dengan peralatan urus niaga seperti suatu skrin berita yang menunjukkan pergerakan dalam kadar pertukaran untuk memberi gambaran bahawa sesuatu perniagaan yang profesional dan sah di sisi undang-undang sedang dijalankan;
• Kebiasaannya, pelabur juga dikehendaki untuk menandatangani satu kontrak urus niaga dengan syarikat. Kontrak-kontrak ini sering tidak ditandatangani oleh syarikat. Ini bermakna tiada tindakan boleh diambil oleh pelabur terhadap syarikat kerana tiada kontrak formal yang mengikat.

:: Maklumat ini ihsan daripada Bank Negara
.3 Bagaimanakah untuk melindungi diri daripada terjebak dengan skim seperti ini?
• Ingatlah pada kata hikmat ini - "Sesuatu yang menguntungkan tetapi seakan terlalu mustahil untuk diterima akal, berkemungkinan besar merupakan satu penipuan";

• Berurusan hanya dengan institusi kewangan berlesen dan peniaga mata wang asing yang di beri kuasa;

• Semak terlebih dahulu dengan pihak berkuasa yang berkaitan;

• Jangan gopoh atau membiarkan diri dipaksa untuk melabur;

• Berhati-hatilah dengan pelaburan yang dibuat melalui internet;

• Berwaspada dengan sebarang peluang pelaburan yang tidak bertulis; dan

• Jika suatu pelaburan telah dibuat, simpan kesemua dokumen yang berkaitan dengan pelaburan dan komunikasi dengan selamat
1.4 Apakah yang perlu anda lakukan sekiranya anda menjadi mangsa skim seperti ini?
Jika anda mempunyai sebarang maklumat mengenai aktiviti pengambilan wang secara haram atau urus niaga mata wang asing secara haram atau anda sendiri adalah mangsa kepada aktiviti atau skim haram seumpamanya tersebut, sila hantar maklumat lanjut atau aduan anda beserta dengan dokumen berkaitan kepada Bank Negara Malaysia seperti berikut:
UnitPenyiasatan Khas
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur
Faksimili: 03-26987467
E-mel: upkinfo@bnm.gov.my
atau menghubungi nombor telefon seperti berikut:
03-2691 5090
03-2698 4163
03-2691 0824
03-2692 6482
03-2694 2143
1.5 Skim Cepat Kaya Melibatkan Koperasi
Ciri-ciri koperasi yang menjalankan aktiviti Skim Cepat Kaya:-
• Tidak menjalankan perniagaan 'genuine', tetapi menjanjikan 8%-12% keuntungan sebulan.

• Dividen yang dibayar kepada pelabur menggunakan wang yang dikutip daripada pelabur-pelabur baru.

• Perniagaan yang diceburi oleh koperasi tidak memberikan pulangan tinggi yang boleh membayar dividen pada kadar yang dijanjikan.

• Pembayaran dividen dibuat tanpa mengetahui prestasi perniagaan disebabkan akaun tidak beraudit.

• Koperasi ini mempunyai agen yang membuat promosi dan memujuk pelabur-pelabur baru.
Tindakan yang boleh diambil oleh SKM terhadap syarikat yang membantu koperasi menjalankan aktiviti Skim Cepat Kaya:-
• SKM boleh mengambil tindakan terhadap syarikat terbabit melalui Akta Koperasi 1993 dengan membuat serbuan serta mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan koperasi. SKM juga telah bekerjasama dengan Bank Negara dalam usaha membanteras operasi skim ini dan mengambil tindakan di bawah akta lain seperti AMLA dan BAFIA.
Tindakan yang boleh diambil oleh SKM ke atas koperasi dan Anggota Lembaga Koperasi (ALP):-SKM boleh mengambil tindakan membubar kopaerasi dan bagi ALP pula, mereka boleh dikenakan tindakan penggantungan, pemecatan, dan pembubaran Lembaga. Disamping itu, ALP yang tidak berhemah boleh didakwa di mahkamah
If you "S.P.O.T." a Scam, do the "L.I.S.T."

When you least expect it, you may be faced with an investment scam and even before you can draw your next breath, you may find yourself trapped! Investment scams always promise unprecedented returns beyond your wildest imagination. Delivered in a sweetest possible sales pitch, it can easily trap any unsuspecting prey. Even if you can avoid it, someone close to you may not. So how do you identify scams?
Do the S.P.O.T. test
Here are four simple tests you can apply whenever you are offered an "extremely high return with no risk" investment:

1.5 Skim Cepat Kaya Melibatkan Koperasi
Ciri-ciri koperasi yang menjalankan aktiviti Skim Cepat Kaya:-
• Tidak menjalankan perniagaan 'genuine', tetapi menjanjikan 8%-12% keuntungan sebulan.

• Dividen yang dibayar kepada pelabur menggunakan wang yang dikutip daripada pelabur-pelabur baru.

• Perniagaan yang diceburi oleh koperasi tidak memberikan pulangan tinggi yang boleh membayar dividen pada kadar yang dijanjikan.

• Pembayaran dividen dibuat tanpa mengetahui prestasi perniagaan disebabkan akaun tidak beraudit.

• Koperasi ini mempunyai agen yang membuat promosi dan memujuk pelabur-pelabur baru.
Tindakan yang boleh diambil oleh SKM terhadap syarikat yang membantu koperasi menjalankan aktiviti Skim Cepat Kaya:-
• SKM boleh mengambil tindakan terhadap syarikat terbabit melalui Akta Koperasi 1993 dengan membuat serbuan serta mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan koperasi. SKM juga telah bekerjasama dengan Bank Negara dalam usaha membanteras operasi skim ini dan mengambil tindakan di bawah akta lain seperti AMLA dan BAFIA.
Tindakan yang boleh diambil oleh SKM ke atas koperasi dan Anggota Lembaga Koperasi (ALP):-SKM boleh mengambil tindakan membubar kopaerasi dan bagi ALP pula, mereka boleh dikenakan tindakan penggantungan, pemecatan, dan pembubaran Lembaga. Disamping itu, ALP yang tidak berhemah boleh didakwa di mahkamah
If you "S.P.O.T." a Scam, do the "L.I.S.T."

When you least expect it, you may be faced with an investment scam and even before you can draw your next breath, you may find yourself trapped! Investment scams always promise unprecedented returns beyond your wildest imagination. Delivered in a sweetest possible sales pitch, it can easily trap any unsuspecting prey. Even if you can avoid it, someone close to you may not. So how do you identify scams?
Do the S.P.O.T. test
Here are four simple tests you can apply whenever you are offered an "extremely high return with no risk" investment:

S Sounds too good to be true

P Promises high returns but not risks

O on offopportunity

T Take away your money quikly

Rujuk
1.Tajuk Artikel : IF YOU "S.P.O.T." A SCAM, DO THE "L.I.S.T."
Sumber :The New Straits Times
Tarikh Terbitan :24 Disember 2008
2.LAMAN WEB : SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)


SABAR MENGHADAPI BULAN PUASA, KAWAL NAFSU, SKIM INI AKAN BERKEMBANG DALAM BULAN RAMADHAN SEBAGAI CABARAN KEPADA NAFSU.....JAUHILAH SEMOGA KITA BERJAYA DAN AKAN MENJADI ORANG MUKMIN SEJATI .....JAUHI LAH DARI HIDUP MENIPU DAN DI TIPU......


Untuk bina kebaikan Amat susah tapi kalau binak krjahatan
Amat mudah....oleh itu hati-hatilah.....
SELAMAT BERPUASA

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.