Pages

Subscribe:

17 Ogos, 2010

[hang nadim] Sejauh mana anda seorang Melayu?...........

Perlembagaan Persekutuan Malaysia/Am dan Pelbagai
Perkara 160. Tafsiran

Orang asli" ertinya orang asli Semenanjung Tanah Melayu;

"Orang Melayu" ertinya seseorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu, menurut adat Melayu dan—

(a) yang lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau Singapura atau yang lahir sebelum Hari Merdeka dan ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau yang pada Hari Merdeka berdomisil di Persekutuan atau di Singapura; atau
(b) ialah zuriat seseorang yang sedemikian;

Perkara 153. Perizaban kuota berkenaan dengan perkhidmatan, permit, dsb. bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak.

(1) Menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan Perkara ini.

(2) Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, tetapi tertakluk kepada peruntukan Perkara 40 dan peruntukan Perkara ini, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjalankan fungsinya di bawah Perlembagaan ini dan undang-undang persekutuan mengikut apa-apa cara yang perlu untuk meindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak dan untuk memastikan perizaban bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak apa-apa perkadaran yang difikirkan munasabah oleh Yang di-Pertuan Agong daripada jawatan dalam perkhidmatan awam (selain perkhidmatan awam sesuatu Negeri) dan daripada biasiswa, danasiswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan yang seumpamanya atau kemudahan khas lain yang diberikan atau diadakan oleh Kerajaan Persekutuan dan, apabila apa-apa permit atau lesen dikehendaki oleh undang-undang persekutuan bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan, maka, tertakluk kepada peruntukan undang-undang itu dan Perkara ini, daripada permit dan lesen itu.

(3) Yang di-Pertuan Agong boleh, bagi memastikan, mengikut Fasal (2), perizaban bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam dan biasiswa, danasiswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain, memberikan apa-apa arahan am yang dikehendaki bagi maksud itu kepada mana-mana Suruhanjaya yang baginya Bahagian X terpakai atau kepada mana-mana pihak berkuasa yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi pemberian biasiswa, danasiswa atau keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain itu; dan Suruhanjaya atau pihak berkuasa itu hendaklah mematuhi arahan itu dengan sewajarnya.

HISHAM IDRIS
hisham.idris@kosmo.com.my

SERDANG – Sejauh mana anda Melayu? Mungkin sebelum ini sukar untuk kita menjawab persoalan ini kerana pengukuran itu bersifat subjektif.

Namun melalui perisian terbaru ciptaan Universiti Putra Malaysia (UPM) sifat keperibadian atau budi orang Melayu sudah boleh diukur.

Penciptanya, Prof. Dr. Hashim Musa berkata, perisian yang dikenali sebagai HB Melayu ini mampu menilai hati budi orang Melayu masa kini dengan perbandingan menggunakan sifat teras keperibadian warisan.

Katanya, dengan berlandaskan empat komponen utama iaitu didikan, ilmu, nilai dan agama, responden bakal menjawab soalan yang disediakan bagi mengenal pasti keadaan sifat peribadi sosial.

“Apabila responden menjawab soalan, program ini secara automatik akan memberi markah, jumlah skor, peratusan dan keadaan hati budinya,” kata beliau pada sidang akhbar di sini semalam.

Ikuti berita selanjutnya di KOSMO! hari ini.

1 ulasan:

王辛江淑萍康 berkata...

培養健全孩子最好的方法是父母先成為健全的人。......................................................................

Catat Ulasan

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.