Pages

Subscribe:

16 September, 2014

[hang nadim] Poligami Dalam Islam........

A003
Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.

Membatasi jumlah isteri yang akan dikahwininya. Syarat ini telah disebutkan oleh Allah (SWT) dengan firman-Nya;
"Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu ber-kenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat." (Al-Qur'an, Surah 
an-Nisak ayat 3)

"Kemudian jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu), maka (kahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kaumiliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman." (Al-Qur'an, Surah an-Nisak ayat 3)

Firmankan Allah dalam Surah an-Nisak ayat 129 yang berbunyi;
"Dan kamu tidak sekali-kali akan sanggup berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya); oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau-lampau (berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung (di awang-awang)."

"Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya, dan rahmat-Nya, bahawa la menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir." (Al-Qur'an, Surah ar-Ruum ayat 21)

Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahawa Allah telah menetapkan seseorang itu berkahwin tidak boleh lebih dari empat orang isteri. Jadi, Islam membatasi kalau tidak beristeri satu, boleh dua, tiga atau empat sahaja.
Pembatasan ini juga bertujuan membatasi kaum lelaki yang suka dengan perempuan agar tidak berbuat sesuka hatinya. Di samping itu, dengan pembatasan empat orang isteri, diharapkan jangan sampai ada lelaki yang tidak menemukan isteri atau ada pula wanita yang tidak menemukan suami. Mungkin, kalau Islam membolehkan dua orang isteri saja, maka akan banyak wanita yang tidak menikah. Kalau pula dibolehkan lebih dari empat, mungkin terjadi banyak lelaki tidak memperolehi isteri.

Rasulullah (s.a.w.) bersabda, maksudnya;
"Sesungguhnya kalau kamu berbuat yang demikian itu, akibatnya kamu akan memutuskan silaturrahim di antara sesama kamu." (Hadis riwayat Bukhari & Muslim)

Rasulullah (s.a.w.) bersabda, maksudnya;
"Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, lalu dia cenderung kepada salah seorang di antaranya dan tidak berlaku adil antara mereka berdua, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dengan keadaan pinggangnya miring hampir jatuh sebelah." (Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal)

Rasulullah (s.a.w.) bersabda, maksudnya;
"Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, lalu dia cenderung kepada salah seorang di antaranya dan tidak berlaku adil antara mereka berdua, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dengan keadaan pinggangnya miring hampir jatuh sebelah." (Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal)

Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa yang mempunnyai dua isteri, kemudian lebih mencintai kepada salah satu di antara keduanya maka ia datang pada hari kiamat sedangkan tubuhnya miring sebelah. ” (HR. Al Khamsah)
Adapun orang yang lemah (tidak mampu) untuk mencari nafkah kepada isterinya yang kedua atau khuatir dirinya tidak  berlaku adil di antara kedua isterinya, maka haram baginya untuk menikah lagi, 
Siti 'Aisyah (r.a.) menerangkan, maksudnya;
Bahawa Rasulullah (s.a.w.) selalu berlaku adil dalam mengadakan pembahagian antara isteri-isterinya. Dan beliau berkata dalam doanya: "Ya Allah, inilah kemampuanku membahagi apa yang ada dalam milikku. Ya Allah, janganlah aku dimarahi dalam membahagi apa yang menjadi milikku dan apa yang bukan milikku."

Kemudian dalam hadis berikut, Rasulullah (s.a.w.) juga memperkuatkan larangan ini, maksudnya;
Bahawa Urnmu Habibah (isteri Rasulullah) mengusulkan agar baginda menikahi adiknya. Maka beliau menjawab; "Sesungguhnya dia tidak halal untukku." (Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i)

Diharamkan bagi suami mengumpulkan wanita-wanita yang masih ada tali persaudaraan menjadi isterinya. Misalnya, berkahwin dengan kakak dan adik, ibu dan anaknya, anak saudara dengan emak saudara baik sebelah ayah mahupun ibu. Tujuan pengharaman ini ialah untuk menjaga silaturrahim antara anggota-anggota keluarga. 
Kemudian dalam hadis berikut, Rasulullah (s.a.w.) juga memperkuatkan larangan ini, maksudnya;


Seorang sahabat bernama Fairuz Ad-Dailamy setelah memeluk agama Islam, beliau memberitahu kepada Rasulullah bahawa beliau mempunyai isteri yang kakak adik beradik. Maka Rasulullah menyuruhnya memilih salah seorang di antara mereka dan menceraikan yang satunya lagi. Jadi telah disepakati tentang haramnya mengumpulkan kakak adik beradik ini di dalam Islam.

Apabila yang utama di dalam masalah pernikahan adalah cukup dengan satu isteri karena menjaga ketergelinciran, dan karena takut dari kepayahan di dunia dan siksaan di akhirat, maka sesungguhnya di sana ada pertimbangan-pertimbangan yang manusiawi, baik secara individu ataupun dalam skala masyarakat sebagaimana yang kami jelaskan. Islam memperbolehkan bagi seorang Muslim untuk menikah lebih dari satu (berpoligami), karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fithrah yang bersih, dan memberikan penyelesaian yang realistis dan baik tanpa harus lari dari permasalahan.
Kesimpulan dari maksud kemampuan secara zahir ialah;
i)  Mampu memberi nafkah asas seperti pakaian dan makan minum.
ii) Mampu menyediakan tempat tinggal yang wajar.
iii)Mampu menyediakan kemudahan asas yang wajar seperti pendidikan    dan sebagainya.
iv) Sihat tubuh badannya dan tidak berpenyakit yang boleh menyebabkan ia  gagal memenuhi tuntutan nafkah zahir yang lain.
v)  Mempunyai kemampuan dan keinginan seksual.
     adil di antara isteri-isteri ini hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah      dalam Surah an-Nisak ayat 3 dan juga sunnah Rasul.

HUKUM NIKAH

1.Harus ini hukum yg asal,
2.Sunnah bagi orang yg mahu berkahwin serta mempunyai perbelanjaan    yg cukup termasuk menangung nafkah zahir dan batin,
3.Wajib bagi orang yg mempunyai kemampuan untuk berkahwin dan takut terjebak dengan maksiat seperti zina,
4.Makruh bagi orang yg tidak berkemampuan atau tidak berhajat untuk berkahwin serta tidak ada nafsu yg di sebabkan oleh berbagai sebab dan tidak mempunyai perbelanjaan yg cukup,
5.Haram bagi orang yg berniat untuk menyakiti atau menzalimi perempuan yg di kahwininya seperti tidak memberi nafkah zahir atau batin atau menderanya.
"Hadith Rasulullah S.A.W yg bermaksud. "Apabila seorang hamba Allah telah berkahwin, ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka separuh yg lainnya hendaklah ia bertakwa kepada Allah.

(Riwayat Al-Baihaqi)


Seorang Penulis Terkenal Memuji Cara Pasangan Ini Berkahwin. Saksikan KenapaIni kisah perkahwinan yang jarang-jarang kita dengar.
Lazimnya, pada hari ini, orang teruja menceritakan kemegahan sesebuah majlis perkahwinan. Dengan pelamin, backdrop, pakaian, makanan dan goodie bag mahal-mahal, foto, videografer. Purata perbelanjaan perkahwinan secara purata adalah RM30 ribu sehingga RM40 ribu. Bagi yang lebih berkemampuan, perbelanjaannya adalah lebih dari itu.
Ada anak-anak muda yang baru bekerja terpaksa menanggung beban hutang dek kerana mahukan majlis perkahwinan yang meriah dan sempurna.
Ini berbeza buat keluarga Puan Aishah Rashid. Keluarga dan besan beliau amat memudahkan perkahwinan anak-anak mereka Ahmad Afif Zuhdi dan menantu Anis Sakinah.
Ikuti penulisan dan gambar-gambar beliau di bawah.
Tuan Shamsuddin Kadir memuji:
Semoga ramai memperoleh manfaat dari posting ini.
Salam tahniah kami ucapkan buat Tuan Afif Zuhdi dan Puan Anis Sakinah dan Puan Aishah Rashid sekeluarga.
Barakallahu Lakuma wa Baraka Alaikuma.
Kredit: Puan Aishah Rashid, dengan izin.[tv]
Like The Vocket di FacebookTiada ulasan:

Catat Ulasan

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.